Склад Ученої ради університету

 

 1. Прокопенко І.Ф. – голова вченої ради, ректор, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України, голова спеціалізованої вченої ради з педагогічних наук;
 2. Андрущенко О.А. – заступник голови ради, перший проректор – проректор з наукової роботи, доктор філологічних наук, професор, голова спеціалізованої вченої ради з філологічних наук;
 3. Тищенко Т.І. – вчений секретар ради, кандидат філологічних наук, професор;
 4. Бабічев А.В. – начальник департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, представник роботодавців;
 5. Бережна С.В. – доктор філософських наук, професор, декан історичного факультету;  
 6. Білецька С.А. – голова профспілки студентів університету;
 7. Бойчук Ю.Д. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри здоров’я людини та корекційної освіти;
 8. Буць Є.М. – студент 4 курсу юридичного факультету, голова спілки         студентів та молоді юридичного факультету;
 9. Вакуленко К.Р. – аспірантка 1 курсу навчання українського мовно-літературного факультету імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка, голова спілки студентів і молоді університету;
 10. Голобородько К.Ю. – декан українського мовно-літературного факультету імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка;
 11. Гончаров Д.О.  – кандидат педагогічних наук, декан економічного факультету;
 12. Гриньова В.М. – доктор педагогічних наук, професор;
 13. Губа А.В. – доктор педагогічних наук, професор, директор науково-методичного центру організації навчального процесу;
 14. Гулак А.Т. – доктор філологічних наук, професор, голова спеціалізованої вченої ради з мовознавства;
 15. Денисенко І.Д. – доктор філософських наук, професор, декан факультету психології та соціології;
 16. Довженко Т.О. – кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету початкового навчання;
 17. Єрмаков С.С. – доктор педагогічних наук, професор;
 18. Жукова Н.Г. – проректор з науково-педагогічної роботи та соціально-економічних питань;
 19. Зеленська Л.Д. – доктор педагогічних наук, професор, профспілка співробітників;
 20. Золотухіна С.Т. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи, заступник голови спеціалізованої ради з педагогічних наук;
 21. Іонова О.М. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри природничо-математичних дисциплін;
 22. Калашник Л.С. – доктор педагогічних наук, доцент;
 23. Коваленко О.А. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри практики англійського та усного мовлення, директор центру міжнародного співробітництва та міжнародної освіти;
 24. Колгатін О.Г. – декан фізико-математичного факультету;
 25. Кононенко Я.В. – студентка 3 курсу факультету іноземної філології, староста групи, голова волонтерського комітету;
 26. Коробейнік В.А. – кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету фізичної культури;
 27. Коробкіна О.Г. – заступник директора бібліотеки;
 28. Корніленко А.К. – студентка 3 курсу українського мовно-літературного факультету;
 29. Кузнєцов М.А. – доктор психологічних наук, професор, заступник голови спеціалізованої вченої ради з психологічних наук;
 30. Култаєва М.Д. – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії, голова спеціалізованої вченої ради з філософських наук;
 31. Куц Г.М. – доктор політичних наук, професор, голова спеціалізованої вченої ради з політичних наук;
 32. Малиніна І.О. – декан художньо-графічного факультету;
 33. Маркіну Т.Ю.  – доктор біологічних наук, декан природничого       факультету;
 34. Маслов М.П. – кандидат історичних наук, доцент, голова профкому викладачів та співробітників;
 35. Москаленко О.В. – доктор юридичних наук, професор;
 36. Олефіренко Н.В. – доктор педагогічних наук, доцент;
 37. Прокопенко А.І. – доктор педагогічних наук, професор, директор інституту інформатизації освіти;
 38. Процевський В.О. – доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету;
 39. Радіонова Н.В. доктор філософських наук, професор, директор Інституту Сковороди;
 40. Разуменко І.В. – кандидат філологічних наук, професор, завідувач відділу докторантури  і аспірантури;
 41. Сембратович В.С. – 3 курс, фізико-математичний факультет, староста;
 42. Скоробогатова О.А. – доктор філологічних наук, доцент;
 43. Силаєв О.С. – доктор філологічних наук, професор;
 44. Соколова А.В. – доктор педагогічних наук, доцент, декан музично-педагогічного факультету; 
 45. Стаканкова Т.П. – кандидат філологічних наук, доцент, декан факультету російської мови та світової літератури;
 46. Танько Т.П. – доктор педагогічних наук, професор, декан факультету дошкільної освіти;
 47. Тарарак Н.Г. – доктор педагогічних наук, доцент;
 48. Троцко А.В. – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, проректор з науково-педагогічної роботи, голова спеціалізованої вченої ради з педагогічних наук;
 49. Турко І.Ф. – директор бібліотеки;
 50. Тучина Н.В. – кандидат педагогічних наук, професор, декан факультету іноземної філології;
 51. Ушкалов Л.В. – доктор філологічних наук, професор;
 52. Фартушна Ю.В. – 3 курс, факультет початкового навчання, староста, член спілки студентства та молоді факультету.
 53. Хомуленко Т.Б. – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології, голова спеціалізованої вченої ради з психологічних наук;
 54. Черновол-Ткаченко Р.І. – кандидат педагогічних наук, професор, директор інституту післядипломної освіти;
 55. Шинкарьов Ю.В. – кандидат юридичних наук, доцент;
 56. Штефан Л.А. – доктор педагогічних наук, професор;
 57. Якушко Н.М. – кандидат педагогічних наук, професор, проректор з навчальної роботи.

 

 

Ректор                                                             І.Ф. Прокопенко

Секретаріат Вченої ради

 

Тищенко Тетяна Іванівна
вчений секретар університету,
кандидат філологічних наук, доцент