Інформація про діяльність молодих учених університету

Тематика досліджень докторантів, аспірантів PhD, магістрантів ХНПУ імені Г.С. Сковороди розгортається навколо таких ключових проблем:

–   соціально-економічні трансформації українського суспільства в контексті глобалізаційних процесів;

–   теоретико-методологічні та методичні аспекти модернізації системи вищої освіти України в контексті Болонського процесу;

–   особливості реалізації компетентнісного підходу на шляху інтеграції системи освіти України до європейського та світового освітньо-культурного простору;

–   особистісно-професійне формування фахівця ХХІ століття в умовах безперервної освіти;

–   інноваційні технології в освітньому процесі навчальних закладів усіх рівнів;

–   інформаційно-комунікаційні технології в освіті, науці, виробництві;

–   історія освіти й педагогічної думки України та Слобожанщини;

–   здоров’язбережувальна компетентність і безпека життєдіяльності особистості як умова сталого розвитку сучасного суспільства;

–   мовна освіта як шлях до євроінтеграції та ін.

Із метою досягнення поставлених цілей Рада молодих учених співпрацює з підрозділами університету, відповідними науковими установами, навчальними закладами, громадськими організаціями, різноманітними фондами, культурно-мистецькими організаціями, Радами молодих учених області, країни, університетів-партнерів, з державними органами в Україні та за її межами.

Залучення молодих викладачів до наукової діяльності, стажування за кордоном, отримання міжнародних стипендій і грантів, участь у наукових конференціях за кордоном останніми роками є однією з рейтингових позицій в діяльності університету. 

seryikov.jpg

 

Сєряков Сергій Олегович
Голова Ради молодих учених,
кандидат історичних наук, доцент
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Божко Олексій Олександрович
Голова СНТ університету