Відділ аспірантури та докторантури

Аспірантура у Харківському національному педагогічному університеті імені  Г.С. Сковороди була відкрита у 1936 р. Перші аспіранти розпочали свої заняття на кафедрах російської та зарубіжної літератури, середньовічної історії. У 1946 р. курс аспірантури закінчила перша повоєнна аспірантка В.А. Чиркова, яка залишилася працювати на кафедрі західноєвропейської літератури.

У 1953 р. почав діяти консультаційний пункт з надання допомоги у підвищенні кваліфікації викладачів, які не мали вчених ступенів і планували свою наукову роботу як здобувачі. Щороку він обслуговував 120-160 осіб. (викладачів і співробітників інституту – від 20 до 40 осіб.). 

У 1996 р. у 8 секторах навчалося 25 докторантів. Аспірантура працювала з 28 спеціальностей, за якими здійснювалася підготовка 160 аспірантів.

Сьогодні в докторантурі університету навчається 27 докторантів, з них 2 –  за контрактом.

У аспірантурі навчається 300 аспірантів.  Із них 196 осіб навчається за державним замовленням, і 104 – за контрактом. Підготовка науково-педагогічних кадрів ведеться за трьома формами навчання: денна (бюджет, контракт), вечірня (бюджет, контракт) і заочна форма (контракт).

З відривом від виробництва навчається 111 осіб,  без відривувід виробництва  - 189 осіб.


Разуменко Ірина Василівна
Завідувач відділу аспірантури та
докторантури, професор,
кандидат філологічних наук