Перелік спеціальностей докторантури університету

№ п/п

Код та найменування галузі знань

Шифр та найменування спеціальності

  1.  

01 Освіта

011 Освітні, педагогічні науки

  1.  

01 Освіта

 

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

  1.  

01 Освіта

017 Фізична культура і спорт

  1.  

03 Гуманітарні науки

033 Філософія

  1.  

03 Гуманітарні науки

035 Філологія

  1.  

05 Соціальні та поведінкові науки

052 Політологія

  1.  

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

 

  1.  

08 Право

081 Право

  1.  

09 Біологія

091 Біологія

 

Разуменко Ірина Василівна
Завідувач відділу аспірантури та
докторантури, професор,
кандидат філологічних наук