Редакційно-видавничий відділ університету

 

     Редакційно-видавничий відділ було створено 1 лютого 1993 року  (наказ ректора №34 від 13 лютого 1993 року). Ректорат, факультети і кафедри спрямовували роботу на реалізацію таких основних завдань, як підвищення наукового потенціалу та ефективності видавничої діяльності, оптимізацію роботи аспірантури та докторантури, забезпечення навчального процесу навчально-методичною, довідковою та науковою літературою, що й зумовило створення редакційно-видавничого відділу, який є структурним підрозділом Інституту інформатизації освіти університету

   Начальником відділу було призначено Шаповалову Олену Василівну, випускницю філологічного факультету Харківського державного педагогічного інституту ім. Г.С. Сковороди (1983р.). Вона – керівник цього підрозділу й до теперішнього часу. Співробітники редакційно-видавничого відділу: Пальчикова Євгенія Модестівна (провідний редактор), Сервінська Оксана Степанівна (провідний редактор) та Хоменко Віктор Володимирович (провідний інженер). Основними завданнями редакційно-видавничого відділу є: співпраця з деканами факультетів, навчальним відділом університету, відділом аспірантури та докторантури з метою вивчення попиту необхідних видань серед студентів, аспірантів та викладачів; складання плану видань університету на основі планів кафедр та контроль за його виконанням; здійснення обов’язкової розсилки наукових фахових видань. 
 
    Майже одразу після створення відділу згідно з наказом ректора було створено редакційно-видавничу раду університету, до складу якої ввійшли професори та доценти − фахівці з різних дисциплін. Засідання цієї ради проходять щомісяця, членами ради розглядаються та затверджуються до друку рекомендовані кафедрами навчальні видання (посібники та методичні рекомендації). Протоколи засідань редакційно-видавничої ради університету ведуться та зберігаються у відділі.
 
     Сьогодення потребує участі університету в різноманітних рекламних проектах: каталогах, інформаційних виданнях, довідниках, сучасних енциклопедіях. Співробітники відділу постійно надають інформацію до цих видань. Разом з науковою частиною редакційно-видавничий відділ веде підготовку та безпосередньо бере участь у виставках вищих начальних закладів, де експозицією є кращі видання авторів нашого університету.