II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «Педагогічні науки»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ГЛУХІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА

 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з математичних наук

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Державний вищий навчальний заклад

Прикарпатський національний університет

II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет

імені Григорія Сковороди»

Всеукраїнська науково-практична конференція «Образ дитини у вітчизняних і зарубіжних дослідженнях»

3-4 листопада 2011 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ВІДДІЛЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Г.С.СКОВОРОДИ
ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ІСТОРИКІВ ПЕДАГОГІКИ

Шановні колеги!

Наказ про складання звіту з науково-дослідної роботи за 2011 р.

НАКАЗ № 112-К

по Харківському національному педагогічному
університету імені Г.С. Сковороди

 

 

Наказ про проведення університетського конкурсу студентських наукових робіт у 2011-2012 н.р.

НАКАЗ № 117-С

по Харківському національному педагогічному
університету імені Г.С. Сковороди

 

 

Прокопенко Іван Федорович
Ректор, академік НАПН України,
доктор педагогічних наук, професор

 

Бойчук Юрій Дмитрович
Проректор з наукової роботи,
доктор педагоогічних наук, професор

 

 

Міністерство освіти і науки України

Сайт МОН України